Konferencja „Dzieciństwo bez przemocy”

24 października w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach odbyła się konferencja „Dzieciństwo bez przemocy”, organizowana przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach.

Udział w tym wydarzeniu wzięli Burmistrz Gminy Krzeszowice – Wacław Gregorczyk, Sekretarz Gminy Krzeszowice – Jan Bereza oraz dyrektorzy i pracownicy lokalnych instytucji zajmujących się zagadnieniem przeciwdziałania przemocy – m.in. ośrodków pomocy społecznej (w tym z ościennych gmin), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Komisariatu Policji, Straży Miejskiej, szkół, przedszkoli i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, kuratorzy sądowi. Konferencję zainaugurowała prezentacja uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krzeszowicach, przypominających o najważniejszych prawach dziecka. Później zabrały głos osoby posiadające specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w sprawach dotyczących przeciwdziałania przemocy i interwencji kryzysowej. Krzysztof Malec – dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej, poinformował zebranych o specyfice funkcjonowania zarządzanej przez niego instytucji i formach udzielanego wsparcia. Następnie Iwona Wiśniewska – dyrektor Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą w Krakowie, wygłosiła wykład dotyczący typologii przemocy wobec dziecka. W dalszej części konferencji Jakub Słowik z Małopolskiego Ośrodka Fundacji Praesterno zapoznał zebranych z działalnością reprezentowanej przez siebie organizacji, w szczególności w zakresie wsparcia dzieci doznających krzywdy. Na zakończenie st. asp. Beata Dulewicz – koordynator procedury Niebieskie Karty z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, przedstawiła informację na temat działań podejmowanych przez Policję w przypadkach, gdy dziecko jest ofiarą przemocy.

Wszystkie wystąpienia były niezwykle interesujące i fachowe, poszerzając wiedzę słuchaczy na temat bardzo ważny, a zarazem trudny, jakim jest zjawisko przemocy wobec najmłodszych. Warto dodać, że konferencja była częścią kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”, realizowanej przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.