Koniec modernizacji boiska szkolnego w Woli Filipowskiej

Zakończyły się prace przy modernizacji boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej, współfinansowanej ze środków Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa MIRS”.

Wykonawcą inwestycji był TOP SPORT Spółka z o.o. Sp. K.
Prace modernizacyjne rozpoczęto 19 sierpnia bieżącego roku.
Wartość projektu wyniosła 270 000 zł.
Zakres prac obejmował:
– prace rozbiórkowe istniejącej nawierzchni;
– montaż obrzeży, odwodnienia liniowego;
– wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska o wymiarach 20 m X 34 m;
– montaż piłkochwytów wraz z furtkami i bramą;
– montaż wyposażenia sportowego do piłki ręcznej, siatkowej i koszykówki.