Koniec pewnego etapu

Po 22 latach pełnienia posługi w Krzeszowicach ksiądz Andrzej Szczotka, proboszcz parafii pw. św. Marcina, przechodzi na emeryturę. Ks. Andrzej nie będzie już pełnił urzędu dziekana dekanatu Krzeszowice, ale pozostanie w naszej parafii.

Na ostatnią Mszę Świętą, sprawowaną przez księdza Andrzeja Szczotkę jako proboszcza, przybyło wielu parafian i gości, chcących wyrazić wdzięczność za minione 22 lata pracy w Krzeszowicach. Wśród przybyłych byli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych wszystkich szczebli. Ksiądz Andrzej został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta). Przyznane przez Prezydenta RP odznaczenie wręczyli minister w Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik i minister Andrzej Adamczyk.

Pod koniec czerwca 2000 r. ks. kard. Franciszek Macharski polecił, aby ks. Andrzej objął stanowisko administratora parafii pw. św. Marcina z Tours w Krzeszowicach. Sytuacja w parafii była trudna, ze względu na ciężką chorobę ówczesnego proboszcza – ks. prałata Juliana Bożka. Kardynał Macharski wiedział, że wielka kultura, delikatność, jak również spore doświadczenie ks. A, pomoże mu w podjęciu takiej funkcji i rozwiązywaniu ewentualnych trudności. Ksiądz Andrzej Szczotka, nominację na proboszcza otrzymał w grudniu 2000 roku. W tym okresie parafia krzeszowicka liczyła około 10 000 wiernych, w której jedynym kościołem był kościół pw. św. Marcina z Tours.

26 czerwca w swoim pożegnalnym wystąpieniu ks. Andrzej przyznał, że kiedy dowiedział się o decyzji Kurii w sprawie objęcia probostwa w Krzeszowicach, nie był nią zachwycony, gdyż miał inne plany, ale ostatecznie okazała się ona właściwa. Związek ks. Andrzeja z Krzeszowicami okazał się bardzo owocny dla obu stron. O wszystkich pracach remontowych, konserwatorskich i budowlanych, zainicjowanych i prowadzonych w parafii św. Marcina, można by napisać osobny, długi artykuł. W tym miejscu wystarczy chyba powiedzieć, że zarówno kościół św. Marcina, jak i budynki parafialne i przyległe tereny zostały wyremontowane od piwnic po dachy. Dziełem księdza proboszcza Andrzeja Szczotki jest też wybudowanie nowego kościoła, pw. Świętego Jana Pawła II, na osiedlu Nowy Świat w Krzeszowicach, ponieważ kościół pw. Świętego Marcina z Tours nie mógł pomieścić stale powiększającej się liczby parafian. Przy realizacji tych wszystkich przedsięwzięć ks. Andrzej okazał się znakomitym managerem, pozyskując wiele środków z różnych źródeł, od pieniędzy z Unii Europejskiej, przez środki ministerialne, Urzędu Marszałkowskiego, różnych instytucji, od osób zaprzyjaźnionych w kraju i za granicą, po wsparcie pochodzące z samorządów. I kto by pomyślał, że humanista, doktor filozofii okaże się tak skuteczny w bardzo ziemskich, żeby nie powiedzieć – przyziemnych sprawach.

Podsumowując swoją 22-letnią posługę duszpasterską, powiedział: Z perspektywy patrząc, to muszę stwierdzić, że z biegiem czasu coraz bardziej odkrywałem krzeszowicką wspólnotę parafialną, jako bardzo cenną i wartościową, którą z moimi dzielnymi wikariuszami mogłem szczęśliwie prowadzić do Boga, podejmując za nią przed Nim odpowiedzialność. Dzisiaj, kiedy ten honor i ciężar jest już ze mnie zdjęty, jest dobry moment, żeby Wam wszystkim, drogie Siostry i Bracia, i zmieniającym się wikariuszom, moim współpracownikom, podziękować. Dziękuję wszystkim, którzy darzyli mnie zaufaniem, wspierali mnie modlitwą w podejmowanych wyzwaniach i szli razem ze mną Bożą drogą.

Wielokrotnie w rozmowach z parafianami można usłyszeć od nich słowa wielkiej wdzięczności wobec ks. Andrzeja Szczotki, podziwu dla Jego pracy duszpasterskiej oraz odpowiedzialnego zarządzania powierzonymi obiektami, stanowiącymi ważny element polskiego dziedzictwa narodowego. Nie można też nie wspomnieć o Jego świetnej współpracy z wikariuszami, którzy mogli w Krzeszowicach realizować swoje pomysły i rozwijać się jako duszpasterze. Obok wszystkich prowadzonych prac ks. Andrzej Szczotka organizował dla parafian liczne pielgrzymki do Ziemi Świętej, Jordanii, Libanu, Syrii i sanktuariów we Francji (Lourdes, Tours), Italii (Rzym), Hiszpanii (Santiago de Compostela), Portugalii (Fatima), Grecji, Turcji i w Egipcie. Wyjazdy te integrowały wspólnotę parafialną, były dla wielu „oknem na świat” oraz pozwalały poznać ks. Proboszcza jako świetnego organizatora i doskonałego przewodnika. Ksiądz Andrzej Szczotka, już jako emeryt i rezydent, pozostaje w Krzeszowicach. I to jest bardzo dobra wiadomość.