Krzeszowice na 7 miejscu w Małopolsce

Gmina Krzeszowice znalazła się na siódmym miejscu w województwie, jeśli chodzi o likwidację pieców i kotłów.

Inwestycje prowadzone były w 166 gminach Małopolski. Gminy, gdzie zlikwidowano najwięcej urządzeń to: Kraków (4256 szt.), Wieliczka (423 szt.), Tarnów (329 szt.), Skawina (296 szt.) i Andrychów (220 szt.).

Ogółem w 2018 roku na obszarze Małopolski zlikwidowano 15 992 kotły na paliwo stałe. W ostatnich latach sukcesywnie wzrasta skala likwidacji kotłów grzewczych. Wśród wymian niskosprawnych urządzeń na paliwo stałe przeważały wymiany na ogrzewanie gazowe (67,4 %) i nowe kotły na paliwo stałe (27, 5 %).

Poniższa tabela przedstawia gminy z największą liczbą zlikwidowanych pieców i kotłów na paliwa stałe w 2018 roku.