Maria Ostrowska w Radiu Kraków

KAROL LUDWIK KONIŃSKI (1891 Lwów – 1943 Rudawa k/Krakowa) był publicystką, krytykiem literackim, prozaikiem i badaczem kultury ludowej. W 1938 r. wydał antologię ” Pisarze ludowi”.

Należał do grona najciekawszych, a dziś zapominanych pisarzy dwudziestolecia międzywojennego. W swych wypowiedziach kładł duży nacisk na etyczny wymiar kultury i sztuki.

W 1929 r. zamieszkał w Zakopanem z powodu pogarszającego się stanu zdrowia.

Od lutego 1939 leczył się w sanatorium w Lanckoronie, skąd jesienią 1940 przeniósł się do Rudawy pod Krakowem.

W czasie II wojny światowej prowadził dziennik, w którym analizował kolejne przyczyny klęski wrześniowej 1939 r.

W notatkach tych znajduje się także wiele spostrzeżeń o charakterze metafizycznym.

Postać KAROLA LUDWIKA KONIŃSKIEGO przypomina, mieszkająca w KRZESZOWICACH, emerytowana nauczycielka języka polskiego MARIA OSTROWSKA.  Posłuchaj!

Emisja tej rozmowy w niedzielę 8 września około godziny 6.20.

 

Kliknij, aby wysłuchać całej audycji „Pejzaże regionalne”

http://www.radiokrakow.pl/audycje/pejzaze-regionalne/audycja-z-dn8092019-r/