Nabór do projektu AKTYWNI – EFEKTYWNI

Rekrutacja do projektu prowadzona jest do 14 lutego br. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i skierowany jest do osób w wieku 18-64 lat, niepracujących. Projekt stanowi wsparcie dla osób bezrobotnych/biernych zawodowo.

Uczestnicy Projektu będą mogli skorzystać z PŁATNYCH STAŻY z możliwością zatrudnienia.

Projekt realizowany jest przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT sp. z o.o. na zlecenie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Informacje o projekcie na stronie:

http://www.gminakrzeszowice.pl/