Nagrody Powiatu i Starosty Krakowskiego dla osób i organizacji z gminy Krzeszowice

W Dworze w Tomaszowicach odbyła się wczoraj szósta edycja uroczystej Gali Wręczenia Nagród Powiatu Krakowskiego. Po raz drugi wręczono też Nagrody Starosty Krakowskiego dla wyróżniających się organizacji pozarządowych.

W tym szczególnym dla społeczności powiatu krakowskiego wydarzeniu wzięli udział wojewoda  małopolski Piotr Ćwik, wójtowie i burmistrzowie z gmin leżących na terenie powiatu krakowskiego, radni powiatowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych, osoby nominowane do nagród oraz ich rodziny i przyjaciele. Gospodarze uroczystości, starosta krakowski Wojciech Pałka i przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie Piotr Goraj, witając serdecznie wszystkich gości podkreślili, jak ważna dla samorządu powiatowego jest możliwość nagradzania osób i organizacji, które swoimi sukcesami promują powiat krakowski.

Wśród wyróżnionych były osoby i organizacje z gminy Krzeszowice.

Nagrodę Powiatu Krakowskiego za znakomite osiągnięcia w działalności sportowej
w kategorii działacz otrzymał Jacek Kuźnik, który związany jest z klubem Tęcza Tenczynek. Aktualnie jest jego wiceprezesem, ale też aktywnym piłkarzem. Pan Jacek jest przykładem, jak można z powodzeniem łączyć pracę zawodową, działalność społeczną i aktywne uprawianie sportu.
Nagrodę Powiatu Krakowskiego „Młody Talent” za znaczące osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury otrzymał Damian Wróbel. Ten młody muzyk, świetny gitarzysta na razie zbiera doświadczenia artystyczne, ale udowadnia, że talent i praca, to najlepszy sposób na rozwijanie swoich pasji.
Nagrody Główne Powiatu Krakowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury otrzymali: Daniel Kübler (badacz folkloru, multiinstrumentalista) i Joanna Ślusarczyk (dyrygentka). Mimo, że nie są oni mieszkańcami naszej gminy, to piszemy o ich sukcesie, ponieważ część swoich projektów artystycznych realizują w Krzeszowicach.
Laureatami Nagrody Starosty Krakowskiego dla organizacji pozarządowych wyróżniających się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej w 2018 roku zostali: Fundacja Kobieta w Regionie oraz Stowarzyszenie Pszczelarzy Powiatu Krakowskiego. Fundacja Kobieta w Regionie założona i kierowana przez Monikę Dudek realizuje wiele nowatorskich projektów społecznych, edukacyjnych i kulturalnych na terenie całej gminy Krzeszowice. Natomiast Stowarzyszenie Pszczelarzy działa bardzo aktywnie popularyzując, poprzez organizowanie imprez edukacyjnych i promocyjnych, wiedzę na temat ekologii i roli pszczół w środowisku naturalnym.