Najpiękniejsza Świetlicowa Marzanna

I Gminny Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczno – Techniczny „Najpiękniejsza Świetlicowa Marzanna” został zorganizowany w Szkole Podstawowej Nr 1 w Krzeszowicach przez wychowawców świetlicy szkolnej: Annę Kulak i Zuzannę Piętę.

Konkurs objęty był Honorowym Patronatem przez Burmistrza Gminy Krzeszowice Pana Wacława Gregorczyka oraz Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Krzeszowicach Pana Roberta Chochoła.

Dnia 21 marca nastąpiło jego rozstrzygnięcie. Jury w składzie: Barbara Dec (CKiS), Barbara Rusinek (SP nr 1 Krzeszowice), Anna Mirczak (SP Nawojowa Góra) oraz Robert Chochół (Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej) przyznało następujące miejsca:

Kategoria klasy I – III:

1 miejsce – Świetlica SP nr 1 w Krzeszowicach

2 miejsce ex aequo – Świetlica SP2 w Krzeszowicach oraz Świetlica SP w Woli Filipowskiej

3 miejsce – Świetlica SP w Paczółtowicach

Kategoria klasy IV – VII

1 miejsce – Świetlica SP 1 w Krzeszowicach (Daria Grabowska)

2 miejsce – Świetlica SP 2 w Krzeszowicach

3 miejsce – Świetlica SP1 w Krzeszowicach (Wiktoria Księżyc)

Po uroczystym, oficjalnym wręczeniu dyplomów i nagród finalistom, nastąpiła część artystyczna.  Uczniowie klas pierwszych pod kierunkiem wychowawców: Agaty Czesak, Joanny Głuc i Barbary Rusinek zaprezentowali wiosenne piosenki i wiersze.

Zabawnym akcentem uroczystości była inscenizacja w której nasi utalentowani gimnazjaliści: Roksana Toczek, Piotr Nowak i Damian Wróbel zaprezentowali swoją wersję historii o Marzannie w oparciu o utwór Wandy Chotomskiej.

Zainteresowanie, z jakim spotkała się I edycja Gminnego Konkursu Międzyświetlicowego, pozwala mieć nadzieję na kontynuowanie w naszej szkole tej tradycji w kolejnych latach. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Anna Kulak, Zuzanna Pięta