Nowy Zarząd Krzeszowickiego Klubu Podróżnika. Plan wycieczek na pierwsze półrocze 2018 roku

W sobotnie popołudnie 20 stycznia w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach spotkali się klubowicze i sympatycy Krzeszowickiego Klubu Podróżnika.

Przewodniczący Andrzej Bulicz przedstawił statystyki z dwóch lat działalności Klubu. Rozmawialiśmy o kwestiach organizacyjnych, snuliśmy plany kolejnych wycieczek. Głównym jednak celem spotkania były wybory nowego zarządu, bowiem kadencja dotychczasowego właśnie wygasła. W skład nowego zarządu weszli: Jadwiga Godyń, Teresa Rokicka (sekretarz), Barbara Styrylska (skarbnik), Teresa Ślusarczyk ( zastępca przewodniczącego), Anna Zimnal, Marek Mazurkiewicz (zastepca przewodniczącego) i Andrzej Rokicki. Przewodniczącym KKP został ponownie wybrany Andrzej Bulicz. Nowemu zarządowi gratulujemy i życzymy sukcesów!