Obradowali Radni

Ostatni czwartek, 28 czerwca, był dla radnych Rady Miejskiej bardzo pracowity, ponieważ odbyły się aż dwa posiedzenia RM. Jedno w trybie zwykłym, a drugie nadzwyczajne poświęcone było Miejscowemu Planowi Zagospodarowania Przestrzennego.

Przed rozpoczęciem obrad radna Rady Powiatu Krakowskiego, działaczka społeczna zaangażowana w sprawy osób niepełnosprawnych, Janina Lasoń odebrała medal „Zasłużony dla Gminy Krzeszowice”.

Jednym z najważniejszych punktów zwyczajnej sesji było udzielenie burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. Mimo drobnych uwag radni jednogłośnie podjęli uchwałę i tym samym udzielili burmistrzowi absolutorium.

Podczas nadzwyczajnej sesji ostatecznie uchwalono MPZP dla wszystkich sołectw gminy Krzeszowice. W tej chwili mamy zatem uchwalone plany zarówno dla Krzeszowic, jak i dla pozostałych miejscowości.