Podsumowanie projektu „PZU z Kulturą” w Szkole Podstawowej w Nowej Górze

Projekt „Kulturalna Szkoła”, w ramach konkursu „PZU z Kulturą”, którego autorem jest stowarzyszenie „Szkolne Wzgórze”, był realizowany przy wsparciu finansowym Fundacji PZU. Projekt ten był ogromnym sukcesem, przynosząc liczne korzyści uczestnikom oraz całej społeczności nowogórskiej szkoły.

Przez okres trwania projektu, tj. od 2 października do 1 kwietnia, wzięło w nim udział bezpośrednio około 150 osób, w tym przedszkolaki z zerówki i uczniowie klas 4-8, a także 20 nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Górze, którzy aktywnie włączyli się w różne etapy programu, jako opiekunowie i organizatorzy wycieczek. W ramach tego projektu miało miejsce 6 wyjazdów:

1.Uczniów klas 0 -3 na Wawel.

  1. Uczniów klas 4 – 8 na Wawel.
  2. Uczniów klas do Filharmonii Krakowskiej i na warsztaty.
  3. Uczniów klas 4 – 8 na warsztaty i spektakl: „Kopciuszek” w Teatrze Starym.
  4. Uczniów klas 0 – 3 na warsztaty i przedstawienie w Operze Krakowskiej.
  5. Uczniów klas 4 – 8 na warsztaty i koncert symfoniczny utworów Straussa.

oraz 2 wydarzenia kulturalne:

  1. Wieczornica Niepodległościowa.
  2. Salonik Artystyczny.

Podczas projektu, uczniowie klas 0-3 mieli okazję uczestniczyć w wycieczkach do Filharmonii Krakowskiej im. K. Szymanowskiego, gdzie wzięli udział w koncercie i warsztatach, wprowadzających ich w świat muzyki klasycznej. Dodatkowo zwiedzili Wawel, poznając historię naszego kraju oraz odwiedzili Operę Krakowską, gdzie uczestniczyli w warsztatach i przedstawieniu.

Uczniowie klas 4-8 również mieli bogate doświadczenia kulturalne, od wizyt na Wawelu, przez warsztaty i muzeum interaktywne przy Teatrze Starym w Krakowie, aż po przedstawienie „Kopciuszek” oraz niedzielny koncert symfoniczny utworów Straussa.

Warto również podkreślić, że „Wieczornica Niepodległościowa” i „Salonik Artystyczny” stanowiły wyjątkowe podsumowanie projektu. Podczas „Saloniku Artystycznego”, zorganizowanego w sobotę, 23 marca w nowogórskim „Klubie przy Rynku”, dzieci zaprezentowały nie tylko przedstawienie teatralne, ale również piosenki z akompaniamentem oraz nastrojowy taniec z elementami baletu, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności, nabyte podczas wycieczek i warsztatów teatralnych w ramach projektu „Kulturalna Szkoła”, realizowanego w ramach konkursu” PZU Z Kulturą” i współfinansowany przez fundację PZU.

Dzięki projektowi „Kulturalna Szkoła”, dzieci wyjeżdżały do miejsc tzw. kultury wysokiej, a także mogły rozwijać swoje talenty, odkrywać pasje i budować więzi poprzez sztukę.

Cały projekt miał istotny wpływ na duchowy rozwój uczestników, poszerzając ich horyzonty kulturowe, kształtując wrażliwość artystyczną oraz budując więzi społeczne. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i wsparciu Fundacji PZU, udało się zrealizować cele projektu, dając uczestnikom niepowtarzalne doświadczenia i inspiracje na przyszłość.

Chciałabym serdecznie podziękować koordynatorowi – Pani Dyrektor Marioli Woźniak, kierownikom i organizatorom wycieczek- Paniom: Magdalenie Piórko, Małgorzacie Standerze, Wioletcie Janowskiej, Agnieszce Michalskiej, Monice Lendzie, Katarzynie Mazur, Elżbiecie Sarnek, wychowawcom, wolontariuszom oraz opiekunom za niezwykłe zaangażowanie i profesjonalizm w realizacji projektu „PZU z Kulturą”. To nasz wspólny sukces.

Sylwia Szczuka – prezes stowarzyszenia