Pomoc Maltańska

Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna to organizacja, która zgodnie z mottem Zakonu – Tuitio fidei et obseqium pauperum – niesie pomoc ubogim i potrzebującym. Prowadzi działalność wychowawczą wśród młodzieży, tworząc grupy kadetów, oraz kursy pierwszej pomocy, w których uczestniczą zarówno potencjalni wolontariusze organizacji, jak i osoby chcące pogłębić swoją wiedzę na ten temat.

Działalność medyczna skupiona jest w Podmiocie Leczniczym: Maltańskiej Służbie Medycznej (MSM). Podstawowymi zadaniami MSM jest medyczne zabezpieczenie pielgrzymek i uroczystości religijnych, imprez masowych, w tym: zawodów sportowych, koncertów, kongresów, jak również innych imprez kulturalnych. W razie potrzeby Maltańska Służba Medyczna ma możliwość transportowania chorych i poszkodowanych ambulansami i pojazdami sanitarnymi, tak w kraju, jak i za granicą. Organizacja działa w oparciu o wolontariat, a uzyskane kwoty z działalności w całości są inwestowane w działalność statutową, a w tym: w sprzęt medyczny, szkolenia oraz działalność socjalną. Pomoc Maltańska jest obecna w 17 miastach.

W Krzeszowicach oddział fundacji rozpoczął działalność w 2016 roku. Aktualnie grupę wolontariuszy tworzy blisko 20 osób, w wieku od 13 do ponad 50 lat. Krzeszowicki oddział dysponuje jednym ambulansem transportowym. Wolontariuszy możemy spotkać na wszystkich większych i niektórych mniejszych wydarzeniach organizowanych na terenie gminy Krzeszowice. Dzięki swojej aktywności krzeszowicka Maltańska Służba Medyczna jest bardzo rozpoznawalna na terenie swojej działalności.

Teraz przyszedł czas na kolejną aktywność. Maltańczycy z Krzeszowic postanowili rozpocząć działalność społeczną. W tej sferze jest i zawsze będą potrzeby. Aby te potrzeby zaspakajać, potrzebni są przede wszystkim wrażliwi i otwarci na innych ludzie. Wolontariuszami mogą zostać osoby w każdym wieku, młodzież i dorośli. 18 grudnia, w restauracji Frykas, zostanie zorganizowany Opłatek Maltański. To ogólnopolska akcja charytatywna, której organizator – Związek Polskich Kawalerów Maltańskich, przy współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej, co roku zaprasza do świątecznego stołu setki osób: ubogie rodziny wielodzietne, osoby samotne i niepełnosprawne. Dla wielu z tych osób możliwość wzięcia udziału w Opłatku Maltańskim jest jedyną szansą na poczucie świątecznej atmosfery Bożego Narodzenia.

Dlatego kierunek charytatywnych działań Opłatka Maltańskiego skupia się wokół pomocy potrzebującym w sposób dwutorowy: poprzez wsparcie materialne (każda osoba otrzymuje żywność, słodycze i kosmetyki, dzieci otrzymują prezenty dopasowane do płci i wieku: kosmetyki, zabawki, przybory szkolne, książki, ubrania). Koszt jednej paczki to min. 100 złotych. Drugi kierunek to wsparcie duchowe, zaproszenie do wspólnoty stołu wigilijnego, do dzielenia się opłatkiem, wspólnej modlitwy, rozmów oraz wspaniałego posiłku.

Kontakt dla osób zainteresowanych współpracą: Grzegorz Rozmus – tel. 602 430 831 lub Bartosz Pogan – tel. 510 362 420, e-mail: grzegorz.rozmus@zakonmaltanski.pl