Porównanie stawek za śmieci w kilkunastu gminach w Małopolsce

Od 1 stycznia 2020 roku nastąpi zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Krzeszowice. Mając na uwadze ten fakt oraz trudną sytuacją na rynku tych usług, Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach na bieżąco monitoruje wydarzenia związane z przetargami na odbiór i zagospodarowanie śmieci oraz zmianą wysokości stawek w okolicznych gminach. W poniżej zamieszczonej tabeli przedstawiono obecnie obowiązujące stawki za odpady selektywnie zbierane, naliczane miesięcznie od jednego mieszkańca oraz stawki, jakie będą obowiązywały w poszczególnych gminach w najbliższym czasie.
Należy jednocześnie podkreślić, że zmiany stawek za gospodarowanie odpadami są ściśle związane z postępowaniami przetargowymi na ww. usługi. Opłaty zmieniają się sukcesywnie w gminach, które będą zawierały nowe umowy. W gminach, w których kontrakty są nadal obowiązujące, te zmiany będą zapewne kwestią czasu.