Pożegnanie Lata – informacja dotycząca organizacji ruchu

Uprzejmie informujemy, że w związku z organizacją imprezy plenerowej na Placu Targowym w dniach 24-25 sierpnia 2018 nastąpi wyłączenie z ruchu ulicy Krzywej w godzinach 19.00-23.00 oraz drogi dojazdowej na Plac Targowy od strony ul. Legionów Polskich. Wyłączenie nie dotyczy mieszkańców.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o nie pozostawianie samochodów w bliskim sąsiedztwie Placu Targowego. Pojazdy można zaparkować w miejscach oznaczonych na mapce.