Projekt Grantowy ”Dobry Sąsiad” rozstrzygnięty

Rozstrzygnięto VII edycję Projektu Grantowego „Dobry Sąsiad”, którego organizatorem jest Kopalnia Wapienia „Czatkowice” należąca do Grupy TAURON.  W ramach tegorocznej edycji konkursu wyłoniono 10 laureatów. Każdy z nich otrzyma 5 000 zł na realizację zgłoszonego projektu.

Zwycięskie inicjatywy odpowiadają na potrzeby lokalnych społeczności, pomogą w integracji osób niepełnosprawnych, uwrażliwią dzieci i młodzież na problematykę ekologiczną, przyczynią się
do krzewienia aktywności sportowej oraz rozwoju kulturalnego mieszkańców gminy, jak również poprawią bezpieczeństwo na jej terenie.

W projekcie wzięły udział stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe i inne podmioty prowadzące  działalność na terenie gminy Krzeszowice. Start w projekcie był prosty, polegał jedynie na złożeniu wniosku z opisem projektu.

Oto zwycięzcy  VII edycji Projektu Grantowego „Dobry Sąsiad”:

  • Stowarzyszenie „Aprite le porte” – „Dzieciaki Apriciaki”

Rekreacja i integracja społeczności lokalnej z terenu gminy Krzeszowice poprzez organizację wydarzenia dla rodzin w formie pikniku. W programie znajdą się m.in. koncert estradowy, atrakcje promujące talenty dzieci i młodzieży, zawody sportowe oraz edukacja z zakresu udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwa na drodze.

Planowany termin realizacji: 09.06.2024 r.

 

  • ZHP Chorągiew Krakowska, Hufiec Krzeszowice – „Piknik Rodzinny Hufca ZHP Krzeszowice”

Organizacja Pikniku Rodzinnego z okazji rozpoczęcia roku harcerskiego dla wszystkich chętnych osób. Uczestnicy zmierzą się z zadaniami nawiązującymi do harcerskich aktywności, jak np. bieg z mapą i kompasem, gra terenowa z rozpoznawaniem roślin, rozgrywki sportowe.

Planowany termin realizacji: 08.09.2024 r.

 

  • Stowarzyszenie „Otwórzmy Przed Nimi Życie” – „Wakacje z Muzyką dla Niepełnosprawnych”

Wydarzenie o charakterze integracyjnym skierowane do podopiecznych stowarzyszenia
i ich opiekunów. Spotkanie będzie okazją do odpoczynku oraz wspólnej zabawy.

Planowany termin realizacji: 06.07.2024 r.

 

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Siedlcu – „Warsztaty szkoleniowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Krzeszowice”

Warsztaty dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Krzeszowice, połączone ze szkoleniami
i pokazami z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Planowany termin realizacji: 15-16.06.2024 r.

 

  • Fundacja Akademia Piłkarska „Mam Talent” – Turniej „Mercato Masters League”

Turniej piłki nożnej dla wszystkich chętnych dzieci, który odbywać się będzie na mobilnym boisku rozmieszczonym na krzeszowickim rynku. W rozgrywkach, które przybiorą formę krótkich meczy, będą brać udział 3-osobowe zespoły.

Planowany termin realizacji: 25-26.05.2024 r.

 

  • Koło Gospodyń Wiejskich „FILIPOWIANKI” w Filipowicach – „Sąsiedzka pergola ziołowa”

Budowa „Sąsiedzkiej pergoli ziołowej”, która stanie się miejscem wspólnych spotkań mieszkańców gminy Krzeszowice, a także dzielenia się pasją i wiedzą na temat ziół. Projekt zakłada również organizację warsztatów w celu zgłębiania wiedzy na temat właściwości leczniczych, kulinarnych i pielęgnacyjnych ziół.

Planowany termin realizacji: maj – październik 2024 r.

 

  • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zalasiu – „Górnictwo w nas drzemie”

Organizacja Turnieju wielopokoleniowego, nawiązującego do górniczych tradycji wsi Zalas,
a także ich wpływie na jego rozwój. W programie m.in. olimpiada przedszkolaka „Poszukiwanie górniczego skarbu”, „Górniczy Turniej Planszówek”, turniej lekkoatletyczny „Górniczy czwórbój”, a także konkurs fotograficzny „Górnicze dziedzictwo w obiektywie”.

Planowany termin realizacji: 1-20.06.2024 r.

 

  • Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Na Wulkanie” – „Organizacja XIX Spotkania Barbórkowego w Miękini”

Organizacja corocznego spotkania barbórkowego w Miękini, podczas którego spotykają się emerytowani i czynni zawodowo górnicy z terenu gminy Krzeszowice oraz wszyscy, dla których ważne jest kultywowanie tradycji górniczych. W ramach realizacji pomysłu przygotowana zostanie prezentacja multimedialna nawiązująca do historii spotkań barbórkowych w Miękini.

Planowany termin realizacji: 29.11.2024 r.

 

  • Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach – „Z Prażabką Czatkobatrachus o Krzeszowice dbamy i je sprzątamy”

Projekt skierowany do przedszkolaków w wieku od 3 do 6 lat oraz ich rodziców. Zakłada
on przeprowadzenie konkursu plastycznego „Z Prażabką Czatkobatrachus o Krzeszowice dbamy i je sprzątamy”, organizację przestrzeni na placu zabaw „Żabowe zabawy podwórkowe”, zakup nowego sprzętu na plac zabaw, a także organizację akcji sprzątania świata.

Planowany termin realizacji: 15.06. – 15.11.2024 r.

 

  • Fundacja „Kobieta w Regionie” – „Imaginarium Drugie – Wystawa i Pierwsze Biennale Sztuki Młodych Krzeszowice 2024”

Konkurs artystyczny pt. „Zaprezentuj nam swoją sztukę”. Pierwsze Biennale Sztuki Młodych
(12-18 lat) z gminy Krzeszowice z happeningiem artystycznym podczas otwarcia wystawy
w Bibliotece Miejskiej w Krzeszowicach, wystawa grupy artystycznej Imaginarium Drugie oraz wystawa pokonkursowa w Galerii Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.

Planowany termin realizacji: maj – październik 2024 r.