Rajd Pojazdów Zabytkowych (fotoreportaż)

„Jedziemy pożegnać lato w Paryżu” – takimi słowami zwrócił się do automobilistów Komandor Rajdu Władysław Płaczek. Po rejestracji, rozdaniu numerów. prezentacji pojazdów na Placu Targowym w Krzeszowicach, odbyła się próba szybkości i sprawności.

Po ich wykonaniu wyruszono na trasę, przez Tenczynek do Alwerni. Koniec tej części Rajdu był na placu przy Muzeum Pożarnictwa. Tu również była próba zręczności, lekki słodki poczęstunek, możliwość zwiedzania Muzeum, rozmów z mieszkańcami i w końcu wyjazd na ostatni odcinek do Paryża. A w Paryżu obiad, rozdanie nagród, piknik. A przed tym jeszcze występy artystyczne Karoliny Kramarz z Czernej i Zespołu Tańców Świata „Zdrojanie”. W Rajdzie uczestniczyło ponad czterdzieści załóg. Na początku z uczestnikami Rajdu spotkał się burmistrz Wacław Gregorczyk a na zakończenie rajdowcom towarzyszyli wicestarosta Krakowski Wojciech Pałka, radna Powiatu Janina Lasoń, Anna Gregorczyk małżonka Burmistrza, wiceburmistrz Witold Kulczycki z małżonką Agatą, przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń, wiceprzewodnicząca Rady Michalina Nowakowska Malczyk, sekretarz Gminy Jan Bereza, sołtys Nowej Góry Stanisław Rozmus. Takiego najazdu gości w Paryżu jeszcze nie było.