Rozśpiewać Miękinię (fotoreportaż)

Zamierzeniem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Na Wulkanie”, którego prezesem jest Mirosław Kłosowski w Miękini, była organizacja nowego wydarzenia w tej miejscowości. I to udało im się śpiewająco!

Zamierzeniem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Na Wulkanie”, którego prezesem jest Mirosław Kłosowski w Miękini, była organizacja nowego wydarzenia w tej miejscowości. I to udało im się śpiewająco! 5 sierpnia Występujące w I Przeglądzie Pieśni i Przyśpiewek Ludowych zespoły spisały się doskonale. Pomysłowe nagrody i wyróżnienia były tylko dodatkiem do wspólnej zabawy, którą zapewniły Koła Gospodyń Wiejskich z Czernej, Filipowic, Ostrężnicy, Paczółtowic, Miękini i Barbra Kosobucka z Zalasu. Było też smakowite wiejskie jadło. Ci co nie byli, a mieli tak blisko, mogą jedynie żałować, potwierdza sołtys Miękini Bogdan Kurdziel, za to władze samorządowe dopisały – dodaje z zadowoleniem prezes Stowarzyszenia.