RZĄDOWY DODATEK OSŁONOWY – ELEMENT TARCZY ANTYINFLACYJNEJ

Celem wprowadzenia dodatku osłonowego jest rekompensata dla obywateli za rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Zgodnie z przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają:
* 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
* 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (dochody są liczone za rok 2020, przy wnioskach złożonych od 1 sierpnia – za rok 2021)

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego uzależniona jest od dochodu.
I tak:
* 400 zł (w skali roku) otrzyma jednoosobowe gospodarstwo przy miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 2100 zł,
* 600 zł (w skali roku) otrzyma 2-3 osobowe gospodarstwo, jeśli budżet nie przekracza 1500 zł miesięcznie na osobę,
* 850 zł (w skali roku) otrzyma 4-5 osobowe gospodarstwo, którego miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę,
* 1150 zł (w skali roku) otrzyma gospodarstwo 6 i więcej osobowe, którego miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę.

Realizatorem zadania jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Sekcja Świadczeń Rodzinnych- w Krzeszowicach, wnioski można pobrać w siedzibie GOPS, wkrótce będą dostępne również na stronie internetowej