Sesja Rady Miejskiej-wyróżnienia i nagrody

Podczas sesji Rady Miejskiej 27 września, wręczono Stanisławie Grzędzie medal „Zasłużony dla Gminy Krzeszowice”, przyznany przez burmistrza Wacława Gregorczyka, w uznaniu jej wieloletniej pracy w samorządzie gminnym i powiatowym.

Podczas sesji przyznano też uczniom Stypendium Burmistrza Gminy Krzeszowice za wybitne osiągnięcia naukowe w poprzednim roku szkolnym.

Burmistrz Wacław Gregorczyk i przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń uhonorowali także, jak co roku, wyróżniających się szefów jednostek pomocniczych gminy: Beatę Głąb – sołtysa Filipowic oraz Adama Tarnowskiego – przewodniczącego Zarządu Osiedla Żbik, którzy zostali nominowani do tej nagrody przez Gminne Koło Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.