SPACER PRZEZ HISTORIĘ I ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE

Stowarzyszenie św. Wincentego a Paulo w Krzeszowicach od lat aktywnie włącza się w działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich najbliższych przygotowując dla nich  bogatą ofertę dostosowaną do specjalnych potrzeb i możliwości tej grupy społecznej.

We współpracy z Gminą Krzeszowice, która wspiera finansowo wszystkie projekty, co roku rodzice, opiekunowie i osoby z trudnościami rozwojowymi mają szansę na udział w różnych wydarzeniach z obszaru kultury. W 2022 roku  odbył się trzyetapowy „Spacer przez historię i zwyczaje świąteczne”.

Krzeszowice mogą poszczycić się długą, ciekawą i dobrze udokumentowaną historią pełną niezwykłych postaci, wydarzeń, miejsc. Dzięki działalności Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej, udostępniającego swoje zbiory zainteresowanym, kolejne pokolenia mają szansę zetknąć się ze śladami przeszłości, poznać dzieje miasta i okolic, prześledzić ich rozwój na przestrzeni wieków oraz sylwetki osób, które wpłynęły znacząco na charakter naszej małej ojczyzny. W listopadowe sobotnie popołudnie grupa Supporto oraz ich  przyjaciele zostali oprowadzeni po Muzeum Ziemi Krzeszowickiej. Panie przewodniczki, Renata Wróbel i Grażyna Palczewska, wtajemniczały zwiedzających w historię naszej okolicy, prezentując ocalałe dokumenty, pamiątki, zabytkowe eksponaty. Równocześnie snuła się opowieść o ludziach, którzy swoją działalnością kształtowali rzeczywistość i wizerunek tych terenów. Dzięki wrażliwości, cierpliwości i otwartości naszych przewodniczek można było dotknąć historii, w pełnym tego słowa znaczeniu.

Kolejnym etapem projektu była grudniowa wizyta w nowoczesnej bibliotece w Krzeszowicach, która doskonale dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Podczas spaceru po kolejnych piętrach prezentowana była nie tylko szeroka oferta dla czytelników małych i dorosłych, ale także bogaty dział regionaliów i wystawa „Tradycja Strojem Pielęgnowana” będąca uzupełnieniem wiedzy o dziejach naszej okolicy. Zwiedzający byli pod ogromnym wrażeniem sali kinowo-konferencyjnej oraz kącika multimedialnego dla dzieci. Nie zabrakło też wzruszeń, gdy wśród zawieszonych na ścianach obrazów z cytatami literackimi odnaleźliśmy fragment wiersza Marty Dąbkowskiej, zmarłej niedawno niepełnosprawnej krzeszowickiej poetki.

Zakończenie projektu miało miejsce 18 grudnia ubiegłego roku podczas wspólnej wigilii grupy Supporto, licznego grona przyjaciół i osób wspierających jej działalność. Odbyła się ona w Misjonarskim Ośrodku Formacyjnym Vincentinum w Krzeszowicach. Na stołach królowały tradycyjne dania świąteczne, uczestnikom towarzyszyła rodzinna, ciepła i pełna wzruszenia atmosfera, a na koniec niespodziewanie pojawił się św. Mikołaj obdarowując wszystkich przybyłych słodkimi podarunkami.

Projekt „SPACER PRZEZ HISTORIĘ I ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE” dał wszystkim jego uczestnikom możliwość sięgnięcia do korzeni, lepszego poznania miejsc, które mijamy każdego dnia, rozbudzenia ciekawości i chęci pogłębienia wiedzy o mieście, w którym żyjemy.

Koordynatorki projektu z ramienia Nieformalnej Grupy Wsparcia dla Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Supporto” działającej przy GOPS w Krzeszowicach