Spotkanie Barbórkowe w Miękini (fotoreportaż)

Czym jest spotkanie Barbórkowe w Miękini określa Regulamin. Spotkanie jest kontynuacją zwyczajów i obrzędów, którym hołdowali i hołdują górnicy od czasów zamierzchłych po dzień dzisiejszy.

Program spotkania obejmuje część oficjalną i nieoficjalną. Ktokolwiek poczułby się urażony zbyt ciętym dowcipem, żartem lub innym docinkiem nie powinien uczestniczyć w spotkanie. Spotkanie, w którym uczestniczyli górnicy z terenu gminy prowadził  Bogdan Kurdziel, z pomocą Mirosława Kłosowskiego, super smaczny poczęstunek przygotowały panie z KGW. Spotkanie zaszczycili wicemarszałek Sejmiku Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, starosta Krakowski Wojciech Pałka, burmistrz Gminy Wacław Gregorczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń. I tak w Miękini po raz czternasty uczczono święto patronki górników!