Sprzątanie Dubia

Stowarzyszenie „Dolina Pstrąga” w Dubiu wraz z Sołtysem i Radą Sołecką zorganizowali wiosenną akcję „Sprzątanie Świata” pod patronatem Burmistrza Gminy Krzeszowice.

W sobotę, 22 kwietnia, sprzątano teren wsi i szlaków turystycznych wzdłuż Doliny Szklarki i Racławki. W przedsięwzięciu wzięło udział blisko 40 osób, dzieci, młodzież i dorośli. Rękawice, worki, odbiór zebranych śmieci zapewnili organizatorzy. Finał akcji miał miejsce przy sołtysówce, gdzie uczestnicy mogli skorzystać z poczęstunku z grilla, napojów i słodyczy. Jak zwykle w Dubiu akcja została wsparta finansowo i rzeczowo przez Kopalnię Lafarge i Rejonową Spółdzielnię Zaopatrzenia i Zbytu. Organizatorzy mogli liczyć też na pomoc Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Siedlca oraz leśników z Nadleśnictwa Krzeszowice.