Świetny wynik kwesty IZPM

W niedzielę 29 maja  przed dwoma kościołami w Krzeszowicach zebraliśmy 6.307 zł.

Bardzo serdecznie dziękujemy za ten hojny dar –  tę nadzwyczajną pomoc  dla  najbardziej potrzebujących – wszystkim ludziom dobrego serca, którzy tak szczodrze nas wsparli. Dzięki temu będziemy mogli udzielać pomocy najbiedniejszym, wspierać ich w potrzebie i chorobie, pomagać  w pokonywaniu trudności życiowych.

Dziękujemy też Księżom Proboszczom obu parafii, którzy udostępnili  nam miejsca dla zbiórek, a w ogłoszeniach zachęcali wiernych do wspierania IZPM i naszych podopiecznych.

Dziękujemy wszystkim gościom zaproszonym do kwestowania z nami,  naszym wiernym przyjaciołom i   osobom społecznego zaufania.

D z i ę k u j e m y !

Zarząd IZPM