Uroczystości Patriotyczne

Uroczystość poświęcenia odnowionego mauzoleum gen. Józefa Chłopickiego w Krzeszowicach i Piknik Patriotyczny.

W niedzielę 6 listopada 2022 roku mieszkańcy gminy mogli uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu, związanym z postacią spoczywającego w Krzeszowicach gen. Józefa Chłopickiego, generała brygady Wojsk Polskich Księstwa Warszawskiego, dyktatora powstania listopadowego.

Gościliśmy arcybiskupa metropolitę krakowskiego Marka Jędraszewskiego, ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, wiceministra obrony narodowej Wojciecha Skurkiewicza, Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa Edwarda Siarkę. W uroczystościach uczestniczyli także wicemarszałek Łukasz Smółka, starosta Wojciech Pałka, płk. Marcin Żal, ppłk. Piotr Waręcki,  krzeszowiccy kapłani, przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych i licznie zgromadzeni mieszkańcy i goście

Oprawę muzyczna zapewniła orkiestra wojskowa z Bytomia, uroczystość odbyła się w asyście kompanii honorowej 5 batalionu dowodzenia z Rząski oraz 11 Małopolskiej Brygady Wojsk Terytorialnych, pocztów sztandarowych i klas mundurowych. Dowódcą uroczystości przy mauzoleum był ppłk. Andrzej Sioła, zastępca dowódcy 11 MBOT, narratorem – por. Bartłomiej Czech-Kosiński. O renowacji kaplicy – mauzoleum mówił emerytowany proboszcz ks. prałat dr Andrzej Szczotka.

Po uroczystości na cmentarzu oraz mszy świętej w kościele pw. św. Marcina z Tours, na Rynku w Krzeszowicach odbył się Piknik Patriotyczny z udziałem wojska, orkiestry wojskowej, klas mundurowych i policji. Była prezentacja sprzętu i pojazdów wojskowych, pokaz musztry współczesnej i historycznej oraz samoobrony, konkursy patriotyczne z nagrodami a także degustacja wojskowej grochówki.

Organizatorzy:
– Parafia pw. św. Marcina z Tours w Krzeszowicach
– Wacław Gregorczyk – Burmistrz Gminy Krzeszowice

Honorowi patroni:
Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury
Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Wojciech Pałka – Starosta Krakowski

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania partnerom wydarzenia:

Fundacja ORLEN

6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA W KRAKOWIE

11 MAŁOPOLSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH WE WROCŁAWIU

ODDZIAŁ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W KRAKOWIE

WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI W KRAKOWIE

ORKIESTRA WOJSKOWA W BYTOMIU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KRAKOWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KRZESZOWICACH

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SKALE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KRZESZOWICACH

Tekst: Janina Walkowicz, Zdjęcia: M. Lewicki