Ważne dla pacjentów Krzeszowickiego Centrum Zdrowia

UWAGA PACJENCI KRZESZOWICKIEGO CENTRUM ZDROWIA
!!! WAŻNA INFORMACJA !!!

Od dnia 9.03.2020 Narodowy Fundusz Zdrowia w związku z rozprzestrzenianiem KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 zobowiązał wszystkie podmioty medyczne do stosowania następujących zasad:

1) KAŻDEMU PACJENTOWI BEZ CECH INFEKCJI NALEŻY UDZIELAĆ PORAD TELEFONICZNIE
PACJENT POWINIEN ZADZWONIĆ, A NIE PRZYCHODZIĆ OSOBIŚCIE

Podczas rozmowy telefonicznej zostanie przeprowadzona ankieta wg wzoru NFZ i przekazany dalszy sposób postępowania

2) PACJENCI MOGĄ SKORZYSTAĆ Z TELEPORAD POD NUMEREM KCZ

Krzeszowice – 12 282 11 00
KCZ Tenczynek – 12 282 17 88
KCZ ZALAS – 12 283 60 60
KCZ NOWA GÓRA – 12 283 50 15

W ramach TELEPORADY lekarz może wystawić e-recepty, wydać zalecenia, w uzasadnionych przypadkach wystawić e-zwolnienie

3) TYLKO W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH PACJENT MOŻE ZOSTAĆ UMÓWIONY DO LEKARZA NA WIZYTĘ

Pacjenci zgłaszający się do lekarza m.in. po zaświadczenia o stanie zdrowia, skierowania na leczenie uzdrowiskowe itp. i nie wymagający pilnej porady proszeni są o przełożenie wizyt na inny, późniejszy termin.

4) JEŻELI PACJENT W OKRESIE OSTATNICH 14 DNI – PRZEBYWAŁ W KRAJU GDZIE WYSTĘPUJE KORONAWIRUS LUB MIAŁ BLISKI KONTAKT Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ ORAZ MA OBJAWY OSTREJ INFEKCJI DRÓG ODDECHOWYCH (GORĄCZKA POWYŻEJ 38 STOPNI WRAZ Z KASZLEM LUB DUSZNOŚCIĄ)

NIE ZGŁASZA SIĘ DO LEKARZA POZ LECZ POWINIEN TRAFIĆ DO ODDZIAŁU ZAKAŹNEGO (wykluczony transport środkami komunikacji publicznej)

WAŻNE TELEFONY:
INFOLINIA NFZ – 800 190 590
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie – 12 684 40 32
Oddział Zakaźny Nowy Szpital w Olkuszu – 41 240 12 72
Oddział Zakaźny Szpital im. Żeromskiego – 12 622 95 03