Weź udział w spotkaniu i otrzymaj dofinansowanie do wapnowania

Wpływ wapnowania na plonowanie roślin uprawnych oraz dofinansowanie do zakupu wapna w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb” będą tematami spotkania w Karniowicach.

Wapnowanie gleb to jeden z ważniejszych, lecz często pomijanych zabiegów agrotechnicznych. Mimo, że znana jest dobroczynna rola wapienia, to nadal polskie gleby w przewadze odznaczają się za niskim odczynem. Wapnowanie istotnie wpływa na właściwości fizyczne i chemiczne gleby, a także zwiększa przyswajalność składników pokarmowych przez rośliny oraz istotnie wpływa na ograniczenie suszy.

W ubiegłym roku został wprowadzony „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, w ramach, którego rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie do wapnowania w celu poprawienia jakości swoich gleb.

Chcąc ułatwić starania się o dofinansowanie Kopalnia Wapienia „Czatkowice” i Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach organizują bezpłatne spotkanie szkoleniowe pt. „Wapnowanie — gleba i plony naturalnie lepsze”. Spotkanie odbędzie się w dniu 26 lutego 2020 w Karniowicach.

Organizatorzy przedstawią jak należy prawidłowo wypełnić wniosek o dotację w sprawie wapnowania regeneracyjnego gleby składany do Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych.
Podczas spotkania zostaną także zaprezentowane najlepsze praktyki rolnicze dotyczące wapnowania. Wykład na temat wpływu wapna na życie i plonowanie roślin uprawnych wygłosi prof. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Uczestnicy spotkania zapoznają się z wynikami testów na nowym, polskim rozsiewaczu do wapna pylistego, które zostały przeprowadzone na polach w Małopolsce. Gościem wydarzenia będzie również Jarosław Kuźmiński, który zaprezentuje najnowsze wyniki wdrażanej od wielu lat techniki wapnowania wapnem pylistym na swoich polach w województwie dolnośląskim.

Spotkanie ma charakter edukacyjny i skierowane jest przede wszystkim rolników z województwa Małopolskiego i Śląskiego. Na spotkanie obowiązuje rejestracja, której można dokonać na stronie internetowej www.czatkowice.pl.

Kontakt do organizatora:

tel.: 12 37 06 297
e-mail: wapnowanie@czatkowice.com.pl