Wreszcie są

Na budynku OSP Nowa Góra oraz szkoły podstawowej w Miękini pojawiły się nowe czujniki jakości powietrza. Jest to efekt przystąpienia OSP Nowa Góra do programu grantowego organizowanego przez Kopalnię Wapienia „Czatkowice” pod nazwą „Dobry Sąsiad”.

Projekt konkursowy pt: „Wiem czym oddycham”, którego autorem i pomysłodawcą jest jeden z druhów OSP a zarazem radny Rady Miejskiej, zdobył jedną z głównych nagród.

Zakup i montaż czujników to pierwsza część projektu. Druga część pomysłu przewiduje przeprowadzenie zająć edukacyjnych dla dzieci młodzieży w szkole podstawowej w Nowej Górze oraz w Miękini polegających na budowaniu świadomości o szkodliwym działaniu zanieczyszczeń, zawartych w powietrzu jakim oddychamy, na zdrowie i otoczenie, poprzez aktywną zabawę, warsztaty, pokazywanie przykładów, uświadomienie, że za stan jakości powietrza w swoim otoczeniu odpowiedzialny jest każdy człowiek, bez odwoływania się do skali globalnej, ale do własnego podwórka, rodziny, znajomych, sąsiadów oraz wskazywanie na odpowiedzialność za reagowanie na działania innych osób.

Oto link do podglądu mapy: https://airly.eu/map/pl/