WYJĄTKOWE „SPOTKANIE Z KOLĘDĄ” W TENCZYNKU (fotoreportaż)

Ponad 200 osób wzięło udział w SPOTKANIU Z KOLĘDĄ w remizie OSP w Tenczynku. Z mieszkańcami kolędowali zaproszeni goście, w tym: Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury , Dyr. Gabinetu Politycznego Ministra Łukasz Smółka, Starosta Powiatu Krakowskiego Wojciech Palka, Burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, Radny Powiatu Krakowskiego Jerzy Wnęk, Przewodniczący Komisji Edukacji Robert Chochół i wielu innych.

Przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Tenczynku zaprezentowały piękny program kolędowy i instrumentalny, który spotkał się z zachwytem zebranych. Dzieciaki dały z siebie wszystko i otrzymały gromkie oklaski. Spotkanie uświetnił także występ Koła Gospodyń Wiejskich Tenczynianki. Wśród życzeń i wielu ciepłych słów ogromne brawa otrzymała Pani Sołtys Alicja Gaj, która wróciła do zdrowia po ciężkiej chorobie i w tym roku mogła uczestniczyć w Kolędowaniu. Najpiękniejszą częścią spotkania, przy wspaniałym poczęstunku  było wspólne mieszkańców i gości długie kolędowanie  w formie karaoke. Tenczynek śpiewał znakomicie. To było wyjątkowo udane spotkanie i mieszkańcy byli zachwyceni. Wśród sponsorów znaleźli się: Krystyna i Józef Żbikowie, Alicja i Wiesław Jagiełło, Anna i Władysław Szopa, Sklep ODO – Małgorzata Woźniak, Sklep Jarzynowy w Tenczynku  – Marek Nowakowski, Jadwiga i Marek Gaj – Firma Mega. Organizatorzy: sołtys Alicja Gaj wraz z Radą Solecką, Kołem Gospodyń Wiejskich Tenczynianki i Strażakami OSP Tenczynek serdecznie dziękują wszystkim, którzy przybyli na spotkanie. Tenczynek spisał się znakomicie.