XIV Gminny Przegląd Twórczości Plastycznej

Wśród wielu dróg do niepodległości najskuteczniejszą wybrał Józef Piłsudski, tworząc Legiony Polskie. Dzięki temu w 1918 roku Polska odzyskała wolność po 123. latach niewoli. Te wydarzenia historyczne stały się inspiracją dla uczestników XIV Gminnego Przeglądu Twórczości Plastycznej, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach.

W konkursie przebiegającym pod hasłem Rok 2017 Rokiem Józefa Piłsudskiego wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z Krzeszowic, Paczółtowic, Czernej, Sanki, Ostrężnicy, Nowej Góry, Tenczynka i Nawojowej Góry.

W piątek 10 listopada odbył się uroczysty wernisaż, podczas którego dyrektor placówki Jolanta Żbik podziękowała uczniom za liczny udział w konkursie. Pani Ilona Milewska podsumowała przebieg XIV GPTP i przedstawiła wyniki obrad komisji pod przewodnictwem historyka sztuki Kamila Kłeczka.

Burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk wręczył laureatom dyplomy i nagrody, natomiast przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń i przedstawicielka Komisji Edukacji Irena Godyń pogratulowali dzieciom ciekawych pomysłów oraz podziękowali nauczycielom za opiekę nad młodymi artystami.

Następnie zaproszeni goście obejrzeli okolicznościowy spektakl Największą sztuką jest dobrze żyć dla ojczyzny przygotowany przez panie: Donatę Baczmańską, Monikę Chochół, Martę Kurek i Magdalenę Niemiec.

Uczniowie klas IV – VII oddali hołd bohaterom walczącym o wolną Polskę, recytując patriotyczne wiersze oraz śpiewając pieśni legionowe przeplatane ciekawymi układami choreograficznymi.

Po zakończeniu uroczystości uczestnicy pozowali do pamiątkowych fotografii na tle wystawy prac plastycznych, a następnie zostali zaproszeni na poczęstunek.

Przegląd Twórczości Plastycznej jest nie tylko doskonałą okazją do rozwijania aktywności twórczej i uzdolnień dzieci, ale służy również uwrażliwieniu młodych odbiorców na piękno sztuki i wartości patriotyczne.

Agnieszka Wróbel