Z wizytą u Jubilatki

6 maja 106 urodziny obchodziła najstarsza mieszkanka Gminy Krzeszowice pani Aniela Piechota z Miękini. Z tej wyjątkowej okazji szacowną Jubilatkę odwiedzili: z-ca Burmistrza Gminy Krzeszowice Witold Kulczycki, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Krzeszowice Marzena Zakrzewska-Szpak, sołtys wsi Miękinia, radny Gminy Krzeszowice Bogdan Kurdziel, członek rady sołeckiej, prezes Stowarzyszenia „NA WULKANIE” Mirosław Kłosowski. 

Szacowna Jubilatka oprócz wiązanek kwiatów otrzymała od wszystkich przybyłych serdeczne życzenia. Pani Aniela mieszka w Miękini ze swoim jedynym synem Włodzimierzem. Mimo tak zaawansowanego wieku  cieszy się dobrą pamięcią i zadawalającym zdrowiem. W przygotowaniu urodzinowych spotkań u pani Anieli pomaga od kilku lat pani Elżbieta Nowak (krewna pani Piechotowej).

W tym roku w spotkaniu uczestniczyła również pani Anna Warzecha pielęgniarka środowiskowa z Ośrodka Zdrowia w Nowej Górze, która opiekuje się naszą Jubilatką .

Szacownej Jubilatce życzymy kolejnych wspaniałych lat życia.