Zaproszenie na Święto Pieczonego Ziemniaka

Sołtys Bogdan Kurdziel, Rada Sołecka Miękini, Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, Koło Gospodyń Wiejskich w Miękini oraz Stowarzyszenie „Na Wulkanie” zapraszają 1 września do Miękini, przy Remizie OSP, na X  Święto Pieczonego Ziemniaka.