„Zdalna szkoła +” w Gminie Krzeszowice

Gmina Krzeszowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 104 115,00 zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 2020. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu Gmina Krzeszowice zakupiła 33 laptopy z zestawami słuchawkowymi i oprogramowaniem.


Laptopy zostaną przekazane do wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzeszowice. Następnie sprzęt trafi do uczniów, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.
Program skierowany jest głównie do ubogich rodzin z minimum trojgiem dzieci.