Zdrowo i sportowo

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej uczestniczyli w projekcie „Żyjmy zdrowo i sportowo”, realizowanym w pierwszym semestrze w roku szkolnym 2020/2021.

Projekt zorganizowany został przy wsparciu Fundacji Banku Pekao SA im. dr. Mariana Kantona. Celem projektu było przygotowanie dzieci do zdrowego stylu życia poprzez:

  • wdrażanie nawyku zdrowego odżywiania – zastępowanie słodyczy i napojów gazowanych owocami, warzywami i naturalnymi sokami,
  • poznanie wartości odżywczych oraz zawartości witamin w owocach i warzywach,
  • dostarczanie uczniom porcjowanych warzyw i owoców oraz produktów mlecznych – udział w unijnym programie dla szkół pod hasłem „Szkolna przerwa śniadaniowa mleczna, z warzyw, owocowa”,
  • propagowanie ruchu poprzez zabawy i ćwiczenia w czasie zajęć (przerwy śródlekcyjne), podczas przerw oraz dodatkowe, rozwijające zajęcia sportowe,
  • zorganizowanie Turnieju Sportowego,
  • organizowanie konkursów plastycznych dotyczących edukacji prozdrowotnej (konkurs pt. „Zdrowo jem i ruszam się”).

Turniej sportowy odbył się w ostatnim tygodniu przed zdalnym nauczaniem. Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny, konkurencje sportowe przeprowadzano oddzielnie dla każdej klasy. W turnieju wykorzystano sprzęt sportowy, zakupiony dzięki środkom przekazanym przez Fundację. Wszystkie dzieci, biorące udział w turnieju, otrzymały medale, a najlepszym sportowcom wręczono nagrody.

W czasie nauczania zdalnego ogłoszony został konkurs  plastyczny pt. „Zdrowo jem i ruszam się”. Po powrocie do nauki stacjonarnej uczniowie przynieśli bardzo ciekawe prace, wykonane różnymi technikami plastycznymi. Ze względu na wysoki poziom wykonania prac, jury nagrodziło wszystkich uczestników konkursu. Przy realizacji projektu ogromnym zaangażowaniem wykazali się zarówno uczniowie, jak i wychowawcy.

Koordynatorami projektu byli pani Katarzyna Pilarz i pan Marcin Pałka. Serdeczne podziękowania składamy pani Dorocie Iskrze-Nowak za ogromne zaangażowanie w przygotowanie wniosku i pomoc podczas jego realizacji. To dzięki ludziom dobrej woli możliwa jest realizacja naszych planów i zamierzeń.