Zebranie wiejskie w Miękini

Zebranie wiejskie w Miękini odbyło się w piątek 16 marca. W pierwszej kolejności sołtys Bogdan Kurdziel powitał przybyłych na spotkanie: Burmistrza Wacława Gregorczyka oraz radnych Rady Powiatu Krakowskiego: Janinę Lasoń i Jerzego Wnęka Po stwierdzeniu prawomocności obrad i dokonaniu wyboru protokolanta, sołtys przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2017, dziękując za dobrą współpracę Radzie Sołeckiej, działającemu we wsi stowarzyszeniu „Na wulkanie” i wszystkim mieszkańcom.

Przedstawione przez sołtysa sprawozdanie finansowe nie spotkało się ze zrozumieniem jednego z mieszkańców wsi, który w dość mało wyrafinowany sposób tłumaczył sołtysowi jak – w jego ocenie – powinno tworzyć się sprawozdania i bilanse finansowe. Rozsierdzonego mieszkańca uspokoił dopiero burmistrz Wacław Gregorczyk, zapewniając że na kolejnym zebraniu sołtys przedstawi wydatki także w sposób, o jakim mówił mieszkaniec. Po przyjęciu sprawozdania sołtys odczytał oświadczenie państwa Barbary i Pawła Kurdzielów, dotyczące budowy chodnika przy ich posesji. W treści tego oświadczenia zdementowali oni informację, że sprzeciwili się budowie chodnika przy drodze powiatowej w sąsiedztwie ich posesji. W rzeczywistości zgodę taką wyrazili, jednak pod warunkiem umocnienia terenu wzdłuż ogrodzenia, poprzez zamontowanie palisady lub innego tego typu materiału.

Następnie uwaga zebranych skupiła się na sprawie cierpiącego na nowotwór Kacperka Łabuzka, którego tata pochodzi z Miękini. 22 kwietnia 2018 r. na boisku przy stawie odbędzie się impreza charytatywna „Bieganie po wulkanie” – OSP Miękinia i przyjaciele dla Kacperka”. Wśród występujących będą Karolina Kramarz, SięZobaczy, WILDSTRIKE, EVEN FLOW, HATBREAKERS, a gwiazdą wieczoru będzie zespół BACIARY, który wystąpi o godzinie 19:00. Wstęp na imprezę odbywa się za zakupem „cegiełek” – w cenie 20 złotych (dzieci bezpłatnie). Cały dochód z imprezy przeznaczony będzie na leczenie Kacperka. Dzień wcześniej, 21 kwietnia, w remizie OSP odbędzie się także maraton Zumby, z którego dochód również zostanie przeznaczony na leczenie chłopca.

Radna Rady Powiatu Krakowskiego Janina Lasoń informowała o zamierzeniach związanych z budową chodnika przy drodze powiatowej. Uchylając rąbka tajemnicy, wspomniała, że jest w przygotowaniu projekt remontu całości tej drogi – od ulicy Grunwaldzkiej w Krzeszowicach. Na ten moment trudno jednak przewidzieć, czy dojdzie do jego realizacji. Z uwagi na trudne ukształtowanie terenu problemy z infrastrukturą są bolączką mieszkańców Miękini. Nie dość, że w takim terenie koszty inwestycji są bardzo wysokie, to jeszcze istnieje problem z wodą spływającą z okolicznych wzniesień, która wypłukuje elementy chodników i umocnień.

Przedmiotem sporu stało się także zagospodarowanie działki zakupionej w Miękini – Stawiskach. Intencją osób, które na poprzednich zebraniach prosiły o jej zakupienie, było zbudowanie w tym miejscu placu zabaw i miejsca integracji dla dzieci. Pomysł zorganizowania tam wiaty, paleniska i miejsca rekreacji spotkał się z ich zdecydowanym sprzeciwem. Burmistrz poinformował mieszkańców, że działka została zakupiona i zostanie ogrodzona a o sposobie jej zagospodarowania zadecydują mieszkańcy. Swoje postulaty mają kierować do sołtysa.

Mieszkańcy skarżyli się także na problemy z przewoźnikami obsługującymi linie komunikacyjne na trasie Miękinia – Krzeszowice. Burmistrz wskazał, że winnym takiego stanu rzeczy jest złe prawo, które uniemożliwia mu wpływanie na pracę przedsiębiorców wykonujących przewozy, oraz coraz mniejsze zainteresowanie taką formą transportu. Sytuacja może ulec poprawie po zmianie prawa przewozowego, która jest planowana.

Burmistrz podziękował mieszkańcom za ich zaangażowanie i zadeklarował, że Miękinia nie uchodzi jego uwadze. W najbliższym czasie na terenie sołectwa prowadzone będą inwestycje – zarówno przez Urząd Miejski, jak i przez inwestorów zewnętrznych, między innymi przez Akademię Górniczo Hutniczą.