Złoty, diamentowy i żelazny jubileusz

19 marca w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach odbyła się uroczystość, na którą zaproszono pary małżeńskie świętujące Złote, Diamentowe i Żelazne Gody.

50-lecie pożycia małżeńskiego, przypadające jeszcze w 2021 roku, obchodziło w gminie Krzeszowice 27 par. Dwie pary małżeńskie, Zofia i Augustyn Korbielowie oraz Eugenia i Kazimierz Katarzyńscy, świętowały Diamentowe Gody, mając za sobą już sześćdziesiąt wspólnie przeżytych lat. Natomiast  Anna i Tadeusz Ziąbkowie świętowali, jakże piękną i długoletnią, bo aż 65. rocznicę ślubu – Żelazne Gody! Z rąk burmistrza Wacława Gregorczyka Jubilaci odebrali nadane im przez Prezydenta RP Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Jubilaci  otrzymali gratulacje i najserdeczniejsze życzenia na dalszą wspólną przyszłość od burmistrza gminy Wacława Gregorczyka oraz kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Marzeny Zakrzewskiej-Szpak.
Podczas spotkania nie zabrakło tradycyjnego toastu, a w części artystycznej dla gości wystąpiła wokalistka Anna Dijuk-Bujok wraz z akompaniującym jej Jarosławem Olszewskim.

Szanownym Jubilatom, z okazji Diamentowych, Żelaznych i Złotych Godów, składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu.

Jubilaci Złotych Godów:
Celina i Józef Bodzętowie
Mieczysława i Ludwik Bodzętowie
Teresa i Zbigniew Buzukowie
Barbara i Jerzy Chałupowie
Barbara i Edward Ćwilągowie
Stanisława i Antoni Faberowie
Danuta i Maksymilian Feliksiakowie
Teofila i Antoni Godyniowie
Michalina i Józef Godyniowie
Maria i Józef Janikowie
Zofia i Jan Kuciowie
Janina i Wiesław Malczykowie
Danuta i Kazimierz Miasowie
Elżbieta i Józef Odrzywołkowie
Teresa i Tadeusz Płatkowie
Janina i Zygmunt Pytlikowie
Lilia i Jan Redelscy
Danuta i Ryszard Rysiowie
Maria i Stanisław Skowronowie
Maria i Józef Suscy
Jadwiga i Tadeusz Szostakowie
Alina i Jan Urbanikowie
Krystyna i Stanisław Widynowie
Jadwiga i Jan Woźniakowie
Józefa i Zbigniew Zakrzewscy
Zofia i Eugeniusz Zielińscy
Stanisława i Jerzy Kuczarowie

Jubilaci Diamentowych Godów:
Eugenia i Kazimierz Katarzyńscy
Zofia i Augustyn Korbielowie

Jubilaci Żelaznych Godów:
Anna i Tadeusz Ziąbkowie

Info: UM