1 września, przy Grobie Nieznanego Żołnierza

W ramach krzeszowickich obchodów 82. rocznicy wybuchu II wojny przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbyła się uroczystość upamiętniająca bohaterskich obrońców Ojczyzny.

Krótką modlitwę za poległych na frontach II wojny światowej poprowadził ksiądz Janusz Pasternak z parafii św. Marcina. Zastępca burmistrza Adam Godyń mówił o wybuchu, przebiegu wojny, rozstrzygnięciach politycznych i ich wpływie na powojenne losy Polski. Wiązanki kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza złożyli: zastępcy burmistrza Adam Godyń i Witold Kulczycki, sekretarz UM Małgorzata Bojkowska, przewodniczący i radni Rady Miejskiej Kazimierz Stryczek, Wojciech Styrylski, Jerzy Ciężki, delegacja Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych, reprezentacja Straży Miejskiej, krzeszowiccy Seniorzy, Polskie Stronnictwo Ludowe, ZHP Hufiec Krzeszowice, Spółka Wodociągi i Kanalizacja, Centrum Kultury i Sportu, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza.