W 41. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych

31 sierpnia przy obelisku upamiętniającym 35. rocznicę powstania Solidarności złożono kwiaty.

W uroczystości uczestniczyli: przewodniczący Rady Miejskiej w Krzeszowicach Kazimierz Stryczek, zastępca burmistrza Witold Kulczycki, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Klaudia Węgrzyn, przedstawiciel Centrum Kultury i Sportu Maciej Liburski, delegacja Straży Miejskiej z komendantem Januszem Mitką, dyrektor Przedszkola Samorządowego w Tenczynku Marzena Kubin, działacze Solidarności z tamtych lat Stanisław Ligas, Leszek Więcek, Józef Patyna z żoną Krystyną, członek zarządu Komisji Krajowej NSZZ Solidarności w Gdańsku z roku 1980-81, internowany 13 grudnia, od 1983 mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Organizatorem uroczystości był działacz Solidarności, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, sołtys Zalasu Henryk Woszczyna.