13 grudnia

W rocznicę ogłoszenia stanu wojennego na placu F. Kulczyckiego przy obelisku Solidarności złożono kwiaty. Okolicznościowe przemówienie wygłosił członek Solidarności, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Henryk Woszczyna, głos zabrał również przewodniczący Rady Adam Godyń.

Hymn Solidarności i inne pieśni patriotyczne zaśpiewała Marzena Kubin dyrektor Przedszkola w Tenczynku. W uroczystości uczestniczyli m.in. burmistrz Wacław Gregorczyk, wiceburmistrz Witold Kulczycki, komendant Policji Michał Godyń, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Łukasz Skalny, członkowie Solidarności Leszek Więcek, Wojciech Marchewczyk, poczty sztandarowe LO, ZSP, grupa uczniów, przedstawiciele CKiS.