15 lat z książką w ręku…

Książka od tysiącleci wiernie towarzyszy człowiekowi, jest skarbnicą wiedzy i doświadczeń. Biblioteka to miejsce, gdzie gromadzi się książki, opracowuje i udostępnia. Duże czy małe, ubogie czy zasobne, były i są miejscem spotkań czytelników z książkami.

Jedną z kart dziejów bibliotek powoli zapełnia historia Biblioteki Publicznej w Filipowicach – świętująca w tym roku 15-lecie powstania. Uroczyste otwarcie nastąpiło 3 marca 2006 roku w Domu Kultury w Filipowicach, z inicjatywy ówczesnej dyrektor MGBP w Krzeszowicach Danuty Hubisz-Rudel i sołtys Filipowic Beaty Głąb. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta z byłym burmistrzem Wiesławem Jagiełło na czele, jak również zaproszeni goście. I w ten oto sposób rozpoczęła się współpraca z czytelnikami. Zarówno grono użytkowników, jak i księgozbiór powiększały się systematycznie z każdym rokiem…

W 2011 roku Biblioteka została połączona z Centrum Kształcenia na Odległość, zyskując dodatkowe pomieszczenie. Na początku placówka dysponowała pomieszczeniem o powierzchni 31 m2. Obecnie cała powierzchnia użytkowa liczy 81 m2. Dzięki dodatkowemu metrażowi w Bibliotece można organizować więcej spotkań z czytelnikami.

Biblioteka jest dostępna dla użytkowników 4 razy w tygodniu. Dzięki zaangażowaniu ówczesnego sołectwa, zadbano o sprawy estetyczne i gospodarcze. Budynek został ogrodzony, a parking przed wejściem do Biblioteki wyłożono kostką brukową. Wykonano również zadaszenie nad wejściem.

W ostatnim czasie, dzięki staraniom o dofinansowanie obecnej dyrektor MGBP w Krzeszowicach, Klaudii Węgrzyn, pomieszczenia biblioteczne zostały odmalowane, jak również wyposażone w nowe regały na systematycznie powiększający się księgozbiór, liczący obecnie 7 115 woluminów. Zakupiono również kolorowe pufy dla najmłodszych użytkowników. Nasza placówka jest instytucją nowoczesną i przyjazną dla czytelnika – placówką, z której możemy być dumni!

Biblioteka w Filipowicach od zawsze pełniła ważną funkcję kulturotwórczą. Nie ograniczając się tylko do słowa drukowanego, organizowała różnorodne przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. Niewątpliwie największą wartość stanowią czytelnicy, którzy są duszą biblioteki oraz kształtują jej kierunek rozwoju. Biblioteka w swojej ofercie kulturalno-edukacyjnej posiada różnego rodzaju imprezy cykliczne. Organizuje warsztaty wielkanocne i bożonarodzeniowe, kiermasze, konkursy plastyczne, zajęcia z teatrzykiem Kami Shibai oraz lekcje biblioteczne. Włączamy się w wydarzenia „Tygodnia Bibliotek”, „ Wakacyjnej Biblioteki” oraz „ Ferii z Biblioteką”. Bierzemy również udział w ogólnopolskich akcjach, w ramach programów „Cała Polska czyta Dzieciom”, „Mała książka – wielki człowiek”, „Sieciaki.pl”(w ramach Bezpiecznego Internetu) „Noc Bibliotek”, czy upamiętniających rocznice, np. „ Niepodległa – młodzież pamięta…”. Przy współpracy z pobliską Szkołą Podstawową, Biblioteka organizowała zajęcia edukacyjne dla najmłodszych. Warto tu wspomnieć o bardzo udanym spotkaniu autorskim z pisarką dla dzieci – Ewą Stadtmüller, z teatrzykiem Maska, o urodzinowej imprezie Kubusia Puchatka dla dzieci z przedszkola, czy mikołajkowym spotkaniu młodzieży z trenerką psów – Kasią Tokarczyk.

Z radością informuję użytkowników, że jest już dostępny katalog elektroniczny, w którym znajdziecie Państwo wszelkie informacje na temat zbiorów bibliotecznych. Biblioteka ma również dostępną stronę internetową, Facebook, gdzie można na bieżąco śledzić najnowsze informacje i naszą działalność.

To zaszczyt pracować dla tak wyjątkowej społeczności. Dzięki Państwa aktywności czytelniczej, pomimo obostrzeń związanych z pandemią Covid-19, biblioteka funkcjonuje i dalej się rozwija…Tworzymy tu coś naprawdę wielkiego dla kultury i przyszłych pokoleń.

A z okazji jubileuszu, pozostaje sobie życzyć, aby czytelnictwo w naszej miejscowości wzrastało, a księgozbiór systematycznie się powiększał.

Pracownik biblioteki

kustosz, Ewa Lis