60 lat KGW w Sance

Uroczystość związana z jubileuszem 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Sance miała miejsce 28 stycznia. W gościnnych progach saneckiej remizy OSP z Jubilatkami spotkali się zaproszeni goście. A tych było bardzo wielu.

Na zaproszenie Pań z KGW przybyli: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, jego asystent, jak również wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Henryk Woszczyna, asystent wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki – Bartłomiej Jastrzębski, starosta krakowski Wojciech Pałka, proboszcz parafii św. Jakuba w Sance ks. Marian Kapuściak, zastępca dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Mirosław Boruta Krakowski, burmistrz gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, zajmująca się sprawami dotyczącymi promocji gminy Janina Walkowicz, etnolog, regionalistka, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Krakowie Monika Dudek, sołtys Sanki Karolina Gala, dyrektor Szkoły Podstawowej w Sance Katarzyna Mitka, radny Grzegorz Sikora, prezes OSP w Sance Bolesław Kuciel, naczelnik OSP w Sance Piotr Cyganik, druhowie OSP w Sance, delegacje Kół Gospodyń Wiejskich gminy Krzeszowice. Partnerem uroczystości był Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Nikt z zaproszonych gości nie przybył z pustymi rękami. Były kwiaty, szereg prezentów i realne, ale też obiecane wsparcie finansowe.

Koło Gospodyń Wiejskich w Sance zostało założone w październiku 1962 roku. Powstało przy Kółku Rolniczym i na początku liczyło tylko kilka osób. W najlepszym okresie zrzeszało prawie 60 członkiń. Koło utrzymywało się wyłącznie z funduszy własnych, pozyskiwanych z organizacji zabaw, festynów, wypożyczania naczyń i składek członkowskich. Nowy rozdział w historii Koła otworzyła decyzja rządu o rejestracji i dofinansowaniu kół w całej Polsce. W lipcu 2019 roku Koło Gospodyń Wiejskich w Sance zostało wpisane do Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, nabywając tym samym osobowość prawną. Dotacje pomagają realizować plany i cele. Członkinie Koła od lat biorą czynny udział w różnego rodzaju imprezach kulturalnych, konkursach kulinarnych, przeglądach wokalnych, biesiadach.

Na kartach historii Koła Gospodyń Wiejskich w Sance zapisały się kobiety, które stawały na jego czele, kobiety, które swą pasją i determinacją zarażały inne do kultywowania tradycji i zwyczajów polskiej wsi. Były to: Józefa Wróbel, Wanda Kuczawska, Władysława Gąsior, Krystyna Kwiatkowska i od 4 lat obecna przewodnicząca KGW Katarzyna Dobiesz.

Wyrażamy ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy wspierają naszą działalność i cieszymy się, że obchodzimy już 60-lecie istnienia. Wierzymy, że nasze tradycje będą kontynuowane przez młode gospodynie przez wiele następnych lat – powiedziała w swoim wystąpieniu Katarzyna Dobiesz.

O oprawę muzyczną zadbał zespół Frywałdzianki oraz gospodynie spotkania, wspólnie z muzykami Ireneuszem Młynarczykiem, Zbigniewem Cyganikiem i Adamem Kołaczem.