W Czernej kuli kosy

5 lutego w klasztorze Karmelitów Bosych w Czernej, odbyła uroczystość związana z 160. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego.

Motywem wizualnym była rekonstrukcja kuźni polowej inspirowana ryciną Artura Grottgera, połączona z kuciem kos powstańczych „na sztorc”, przez grupę mistrza kowalskiego Jacka Włodarczyka z Żurady koło Olkusza. W taką broń uzbrajani byli ochotnicy z Małopolski, wchodzący do powstania bez żadnego uzbrojenia. Odkuto dwie kosy, a na ich „kosisku” można było złożyć swój autograf. Inscenizacja wzbudziła duże zainteresowanie zgromadzonej publiczności.

Wydarzenie to rozpoczęła uroczysta msza święta sprawowana pod przewodnictwem o. prowincjała Karmelitów Bosych Piotra Jackowskiego z udziałem licznych delegacji z pocztami sztandarowymi. Obecni byli między innymi: rekonstruktorzy z Olkusza, Wrocławia, delegacja Towarzystwa Kawalerii Polskiej z Chrzanowa oraz Ochotnicze Straże Pożarne z Czernej i Żbika był też poczet z gminnym sztandarem OSP Krzeszowice. Okoliczną homilię wygłosił o. przeor Paweł Hańczak, nawiązując do patriotycznej roli Karmelitów Bosych w czasie wszystkich zrywów powstańczych i wielkiego świętego karmelu, dyktatora Powstania Styczniowego na Litwie, o. Rafała Kalinowskiego. Mszę świętą uświetniły muzycznie artystki: Joanna Kurdziel i Agnieszka Żak.

Wydarzenie wsparli: Małopolski Urząd Marszałkowski, Kopalnia Wapienia Czatkowice, Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach oraz Cukiernia „Melba”. Po zakończeniu pokazu można było częstować się smaczną klasztorną grochówką w Domu Pielgrzyma. Całość zorganizowała Agencja artystyczna PRO ARTEM. Koordynatorem i prowadzącym imprezę był Andrzej Mędrala.