81 rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września 1939 roku wojska Rzeszy Niemieckiej przekroczyły granicę polsko-niemiecką. Wojsko polskie stawiało opór, oczekując na reakcję sojuszników.

3 września 1939 r. Francja i Wielka Brytania wypowiedziały wojnę Rzeszy Niemieckiej ale nie podjęły działań.  17 września od wschodu inwazję na Polskę rozpoczął Związek Sowiecki. Tragiczny los naszego kraju został przypieczętowany. W 81 rocznicę wybuchu II wojny światowej w parku Bogackiego uczczono pamięć bohaterskich obrońców Ojczyzny, pomordowanych w obozach zagłady, poległych na wszystkich wojennych frontach. Na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza kwiaty złożyli: starosta krakowski Wojciech Pałka, burmistrz Gminy Wacław Gregorczyk, zastępcy – Witold Kulczycki, Adam Godyń, przewodniczący Rady Miejskiej  Kazimierz Stryczek, radni RM, członkowie Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych Stanisław Łuczkoś, Józef Skotniczny, Zdzisław Jarosz, Stanisław Kurdziel, Kazimierz Cekiera, Janusz Kuciel, przedstawiciele ZHP Hufca Krzeszowice, członkowie PSL z przewodniczącą Stanisławą Maciejowską, przedstawiciel CKiS gł. księgowy Alicja Wilk, prezes Spółki Usługi Komunalne Maciej Orski.

Maciej Liburski