A jednak będą zmiany w Pogotowiu

We wtorek 10 października radni Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej spotkali się dyrektorem naczelnym Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego dr n. med. Małgorzatą Popławską, kierownikiem zastępów wyjazdowych w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym Oddział Krzeszowice Michałem Kardaszem oraz dyrektorem Krzeszowickiego Centrum Zdrowia Romanem Matysikiem.

Rozmawiano o zmianach, które już nastąpiły w weekendowej i świątecznej opiece medycznej oraz o planowanych zmianach w Zespołach Ratownictwa Medycznego stacjonujących w Krzeszowicach. W spotkaniu uczestniczył też burmistrz Wacław Gregorczyk.

Przypomnijmy, że po wrześniowych negatywnych opiniach ze strony samorządów: wojewódzkiego, powiatowego i gminnego utrzymano dotychczasowy skład ZRM w Krzeszowicach. Nadal mamy Zespół Podstawowy (ZP), czyli w obsadzie z ratownikami medycznymi oraz Zespół Specjalistyczny (ZS) z ratownikiem i lekarzem. Prawdopodobnie to się jednak zmieni. Dyrekcja Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego czeka na odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia, która ma dotyczyć właśnie Zespołu S. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w Krzeszowicach, podobnie jak w większości powiatów i gmin w Małopolsce, będziemy mieli wyłącznie zespoły typu P. Oba zespoły mają jednak pełnić dyżury całodobowe. Trzeba pamiętać, że zespoły stacjonujące w Krzeszowicach funkcjonują w ramach małopolskiej sieci Zespołów Ratownictwa Medycznego i nie służą wyłącznie mieszkańcom gminy Krzeszowice czy najbliższych okolic. Ogólnopolski system Ratownictwa Medycznego jest w tej chwili w przebudowie, podobnie jak inne segmenty opieki zdrowotnej, stąd te zmiany. Jak pisaliśmy we wrześniu, największym problemem w Małopolsce i całym kraju jest brak wykwalifikowanych lekarzy chętnych do jeżdżenia w karetkach. Jak zapewnia dyrektor naczelna Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego dr n. med. Małgorzata Popławska brak lekarza w karetce nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo pacjentów, ponieważ poziom przygotowania zawodowego i profesjonalizm ratowników medycznych jest na najwyższym poziomie. Ratownicy są zobligowani do systematycznego uczestnictwa w szkoleniach i podnoszenia kwalifikacji. Wszyscy mają odpowiednie wyższe wykształcenie medyczne.

Możemy być za to spokojni o nocną i świąteczną opiekę zdrowotną w Krzeszowicach. Krakowskie Pogotowie Ratunkowe podpisało umowę na jej prowadzenie w Krzeszowicach ze Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie. Chrzanowski szpital zapewnił obsadę krzeszowickiego Ambulatorium przy ulicy Legionów, tym samym dla mieszkańców, od 1 października nic się nie zmieniło.

Aktualny numer telefonu w przypadku konieczności skorzystania z nocnej i świątecznej pomocy medycznej to 519 307 603

Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.