Agatowe Mistrzostwa

W sobotę 12 czerwca w Rudnie w gminie odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa w Poszukiwaniu Agatów o Tytuł Agatowego Króla. Organizatorami wydarzenia było Muzeum Agatów w Rudnie oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno.


Do walki o tytuł Agatowego Króla stanęły 102 drużyny (2 lub 3. osobowe), w sumie ok. 250 osób. Uczestnicy zawodów przyjechali z całej Polski, m.in. z Dolnego Śląska, Mazowsza, Podkarpacia czy Podlasia. Przygotowania do imprezy rozpoczęły się praktycznie na początku roku. Po to, aby kilkugodzinne przedsięwzięcie przebiegło bez przeszkód i zgodnie z planem dbała dyrektor Mistrzostw Kinga Kurlit-Heller.
W dniu imprezy uczestnicy losowali działki na „agatowym polu” na wzgórzu pochodzenia wulkanicznego Spalisko, wznoszącym się ok. 402 m n.p.m. Przez dwie godziny trwały wytężone poszukiwania agatów. Później każda drużyna przekazała jeden wybrany kamień do oceny jury. W skład komisji weszli: Witold Koprucha (przewodniczący jury, właściciel Muzeum Agatów w Rudnie, kolekcjoner agatów z ponad 40-letnim doświadczeniem w zbieraniu minerałów), dr Agata Jarzynka (kierownik Muzeum Geologicznego PAN) oraz Piotr Olejniczak (kierownik Muzeum Geologicznego Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie). Przyznano 12 wyróżnień a zwycięski tytuł Agatowego Króla, zdobył agat wydobyty przez żeńską drużynę „Gwiezdne Ziarna” spod Warszawy.
Impreza odbyła się we współpracy z Województwem Małopolskim, Powiatem Krakowskim, Gminą Krzeszowice, Akademią Górniczo-Hutniczą, Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach oraz Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.