Akcja Krwiodawstwa w Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o.

Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. zaprasza       na akcję krwiodawstwa, która odbędzie się w poniedziałek, 27 lutego 2023 r. w godz. 9:00-12:00 na sali widowiskowej na terenie Kopalni.

Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji.

Termin: 27.02.2023 r.

9:00 – 12:00

Miejsce: Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o.

ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice

Osoba do kontaktu: Katarzyna Jędrszczyk

tel. 792-423-643

k.jedrszczyk@czatkowice.com.pl