Aktywny i zdrowy początek wakacji

Wady postawy ciała u dzieci uważane są za plagę XXI wieku, a ostatnie miesiące zdalnego nauczania, które zmusiły do biernego spędzania czasu przed komputerem, mogły jeszcze bardziej przyczynić się do ich rozwoju. Dlatego też, aby uaktywnić i poszerzyć świadomość dzieci i rodziców, lipiec na Krzeszowickim rynku rozpoczął się aktywnie.

 „Dobry sąsiad” dba o postawę dzieci

 W sobotę, 3. lipca, można było skorzystać z konsultacji lekarskich oraz porad fizjoterapeutycznych i uzyskać informację jak zapobiegać rozwojowi wady postawy dziecka. W ramach projektu „DOBRY SĄSIAD”, finansowanego przez Tauron – Kopalnia Wapienia Czatkowice, Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” zorganizował akcję „Aktywny i zdrowy początek wakacji”.

Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej (Anna Strokowska), zbadała ok. 80 dzieci z terenu gminy Krzeszowice w wieku przedszkolnym oraz szkolnym pod kątem występowania wad postawy ciała. Niestety, u większości z tych dzieci dało się zauważyć słabe napięcie mięśni posturalnych oraz początki zaburzeń w ustawieniu ciała.

Nauka zdalna i jej konsekwencje

Okres nauki zdalnej mocno dał się we znaki nie tylko rodzicom i nauczycielom, ale zwłaszcza uczniom, którzy przez wiele miesięcy byli zmuszeni do długiego przebywania w pozycji siedzącej, a co za tym idzie do obciążenia statecznego całego ciała. Młody organizm człowieka w takich przypadkach nabiera w młodym wieku wielu złych nawyków, mogących skutkować poważnymi schorzeniami w życiu dorosłym. Skutki mogą objawiać się dopiero po wielu latach, schorzeniami w postaci np. zaburzeń krążeniowo-oddechowych, upośledzenia sprawności i wydolności ogólnej, zespołami bólowymi kręgosłupa i wieloma konsekwencjami, które mogą rzutować na jakość życia dorosłego człowieka. Dlatego tak ważną rzeczą jest profilaktyka wad postawy i uświadomienie powagi sytuacji.

Zbuduj zdrowe nawyki

Ramię w ramię badającej Pani doktor, trzy fizjoterapeutki z Ośrodka Rehabilitacji – Aleksandra, Magdalena oraz Aldona – doradzały, jak zapobiegać dalszemu rozwojowi wady. Dobierały ćwiczenia dla każdego dziecka indywidualnie i pokazywały jak wykonywać dane ćwiczenia instruując rodziców, aby mogli ćwiczyć razem z dziećmi w warunkach domowych. Na rozpoczynające się wakacje wskazywały, jaką aktywność zapewnić dziecku, aby była ona z korzyścią zdrowego rozwoju. Nie obyło się także bez zaleceń podjęcia przez dziecko koniecznej rehabilitacji.

Razem możemy więcej

W myśl „dzieci – przyszłością świata”, Tauron oraz Ośrodek Rehabilitacji postanowili poświęcić czas dla najmłodszych i pokazać im, że ruch to zdrowie. W trakcie trwania akcji, każde z dzieci uczestniczących w konsultacjach otrzymało paczki z prezentami ufundowanymi przez Kopalnię Wapienia „Czatkowice” oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego rozdawane przez uśmiechniętych wolontariuszy.

Czas wakacji, ciepłych i słonecznych dni, należy wykorzystywać w pełni, aktywnie całymi rodzinami. Mamy nadzieję, że działanie zainspiruje dzieci i ich rodziców do aktywnego i zdrowego spędzenia wakacji. Każdemu wyjdzie to na zdrowie!

Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki.