OUR JOURNEY AROUND THE WORLD

Od 12 do 16 lipca 2021 roku w Szkole Podstawowej w Nawojowej Górze odbywały się letnie warsztaty Fun and Edu z językiem angielskim, w których wzięło udział ponad 20 uczniów z klas I – VI.

Realizacja tego przedsięwzięcia możliwa była dzięki uzyskaniu grantu w RAMACH PROGRAMU ENGLISH TEACHING finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji , którego realizatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

Zajęcia odbywały się codziennie w godzinach od 8:30 do 14:00, a działania i aktywności, które  zorganizowano w ramach warsztatów były ściśle powiązane ze sobą tematycznie. Celem tych zajęć było przybliżenie znajomości kultury, symboli oraz zwyczajów panujących w krajach i regionach angielskojęzycznych, takich jak Stany Zjednoczone Ameryki, Szkocja, czy Irlandia. Każdego dnia uczestnicy poznawali inny kraj. Ostatniego dnia cały projekt zakończył się pod hasłem „Teddy Bear – Picnic Day”, na który zostali zaproszeni rodzice i dziadkowie uczestników letnich warsztatów, którzy oprócz poczęstunku przygotowanego przez swoje pociechy, mogli również zobaczyć efekty ich kilkudniowych działań pod okiem trenerów  i nauczycieli prowadzących zajęcia.

Wszystkie zaproponowane aktywności skierowane zostały na rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych. W programie nie zabrakło energizer’a w języku angielskim w postaci tańców, zabaw i gier integracyjnych pochodzących z omawianego w danym dniu kraju. Ćwiczeń z zakresu rozwijania umiejętności komunikacyjnych, słuchania oraz pisania w oparciu o efektywną i zabawną metodę nauki języka pod nazwą GENKI ENGLISH –  zajęcia odbywały się rotacyjne z podziałem na dwie grupy. Nie zabrakło zajęć sportowo-rekreacyjnych prowadzonych metodą CLIL oraz wycieczki na pole golfowe i zapoznanie się z tradycją oraz zasadami gry w golfa.

Dziękujemy wszystkim za dobrą zabawę.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Mitka i Renata Pędrys