Bądź obecny na Europejskim rynku pracy z siecią EURES

W Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego wśród wielu zadań oferujemy także usługi w ramach sieci EURES – EURopean Employment Services. Jest to sieć współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych działających w obszarze zatrudnienia. EURES został powołany przez Komisję Europejską w celu wspierania mobilności pracowników na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Główne cele sieci EURES to:

 • dostarczanie informacji i porad oraz świadczenie usług w zakresie rekrutacji na rzecz zwiększenia mobilności zawodowej pracowników w krajach EOG;
 • informowanie, ukierunkowanie i doradzanie wszystkim obywatelom pragnącym korzystać z prawa do swobodnego przepływu osób w zakresie istniejących ofert pracy oraz warunków życia i pracy w Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • udzielanie pomocy pracodawcom chcącym zatrudnić pracowników z innych krajów.

Jesteś osobą poszukującą zatrudnienia poza granicami kraju? Pamiętaj, że poszukiwanie pracy poza granicami kraju wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na kwestie dot. jakości oferowanej pracy oraz bezpieczeństwa w jej poszukiwaniu. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych zagadnień:

 1. Korzystaj z wiarygodnych źródeł ofert pracy – np. portal EURES (oferty.praca.gov.pl, ec.europa.eu/eures)
 2. Sprawdź Agencję Zatrudnienia, z której usług chcesz skorzystać: czy agencja posiada aktualny certyfikat uprawniający do świadczenia usług, czy posiada podpisaną umowę z pracodawcą zagranicznym, czy ma doświadczenie w kierowaniu do pracy za granicą, domagaj się spisania z agencją umowy określającej warunki pracy, płacy czy należne świadczenia. Pamiętaj, że agencja nie może pobierać od poszukujących pracy opłat za pośrednictwo pracy! Nie przepłacaj za przejazd – sprawdź koszty przejazdu u alternatywnych przewoźników. Nie płać za mieszkanie przed wyjazdem.
 3. Przeanalizuj dane pracodawcy, do którego jedziesz – strona internetowa firmy, fora internetowe, opinie, oferty pracy, upewnij się, że firma istnieje.
 4. Oceń swoje umiejętności językowe – mogą one mieć wpływ na rodzaj pracy jaką podejmiesz. Staraj się szukać pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami.
 5. Rozważ zakup biletu powrotnego – w razie niepowodzenia, nie będziesz miał problemu z powrotem do domu. Zabierz wystarczającą ilość pieniędzy na początek – sprawdź podstawowe koszty utrzymania w kraju, do którego jedziesz.
 6. Przygotuj i pozostaw komuś bliskiemu kompletne informacje o tym gdzie jedziesz – planowane miejsce pobytu oraz pracy.
 7. Zlokalizuj najbliższą placówkę dyplomatyczną Rzeczypospolitej Polskiej w kraju docelowym.
 8. Zapoznaj się z podstawowymi przepisami prawnymi w kraju zatrudnienia. Podjęcie pracy opiera się na przepisach prawa obowiązującego w danym kraju. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd w kraju pracodawcy.
 9. Zabierz ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego – potwierdza ona prawo do korzystania z podstawowych świadczeń zdrowotnych na terenie UE/EFTA.
 10. Przygotuj dokumenty potwierdzające swoją tożsamość oraz kwalifikacje zawodowe przetłumaczone na język kraju, do którego się udajesz. Nie przekazuj oryginałów dokumentów – udostępniaj je tylko do wglądu.
 11. Nie łam prawa! Nie zgadzaj się na pracę na czarno!

Jesteś pracodawcą i szukasz kandydatów do pracy? Być może znajdziesz ich na europejskim rynku pracy. Przyjdź do nas i uzyskaj pomoc pośrednika pracy, który pomoże ci złożyć ofertę w ramach sieci EURES. Usługi EURES są powszechnie dostępne również online.  Korzystając ze strony www.eures.europa.eu uzyskujesz dostęp do ogólnoeuropejskiej bazy CV kandydatów z 31 krajów oraz wydarzeń dot. zatrudnienia w Europie co daje ci większe możliwości znalezienia specjalistów. Aplikacje od kandydatów mogą spływać bezpośrednio do pracodawcy. Wzbogacą oni twoją firmę o doświadczenia międzynarodowe oraz pomogą otworzyć się na nowe kontakty biznesowe.

Kontakt z kadrą EURES w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego:

Siedziba Urzędu 32-085 Szyce,
ul. Wesoła 48
Monika Mazur mmazur@uppkrakow.praca.gov.pl
Filia w Krakowie 30-019 Kraków,
ul. Mazowiecka 21
Adrian Nowak adnowak@uppk.pl
Filia w Krzeszowicach 32-065 Krzeszowice, ul. Kolejowa 1 Katarzyna Bartosik  kbartosik@uppk.pl
Filia w Skawinie 32-050 Skawina,
ul. Ogrody 17
Magdalena Żmuda  mzmuda@uppk.pl
Filia w Słomnikach 32-090 Słomniki,
ul. Kościuszki 64
Lucyna Sadowska l_sadowska@uppk.pl

 

Opracowały:

Monika Mazur, Paulina Belska

Pośredniczki pracy w

Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego