Boże Ciało w Nawojowej Górze

Mieszkańcy Nawojowej Góry mimo epidemii uczestniczyli, podobnie jak w ubiegłych latach, w Procesji Eucharystycznej Bożego Ciała. Po uroczystej mszy świętej, na której  proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Włodzimierz Szumiec, skierował do zebranych słowo na temat roli Eucharystii, wierni wyszli w procesji do czterech ołtarzy.

Najdalszy znajdował się przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Wszystkie ołtarze przybrane kwiatami i zielenią, przemawiały swoją symboliką i prostotą. Obok służby liturgicznej w procesji uczestniczyli: druhny i druhowie OSP w Nawojowej Górze z figurą świętego Floriana oraz strażacy niosący baldachim. Uroczystość uświetniła obecność Honorowej Straży Górników. Jak co roku w procesji wzięły udział członkinie Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, niektóre w strojach regionalnych, niosąc feretrony. Radość budzili najmłodsi: ministranci  oraz dzieci sypiące kwiaty w strojach ludowych. Wśród uczestników wiele było rodzin z małymi dziećmi. Wierni w skupieniu adorowali Najświętsze Ciało i Krew Pańską. Modląc się we wspólnocie parafialnej odkrywali nową przestrzeń wiary. Odświętnie ubrani potrafili autentycznie i z radością świętować to wydarzenie.

zdjęcia: Parafianie, tekst: Maciej Liburski