Muzyczne Laboratorium Kultury

Kolejne Laboratorium Kultury w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach było dedykowane muzyce, i to jej wielu odsłonom. Podczas wieczoru, którego gościem był muzyk, instrumentalista i kompozytor Janusz Blecharz publiczność mogła wysłuchać rozmowy o bluesie, muzyce rozrywkowej i kompozycjach sakralnych.

Continue reading

VIII Gminny Przegląd Zespołów Teatralnych

Przegląd pod hasłem „Wielki Teatr Małego Aktora” ma na celu rozbudzenie w dzieciach artystycznej duszy, pobudzenie wyobraźni, nabywanie poczucia własnej wartości, pokonywanie własnych słabości. Małym aktorom pozwala poczuć się prawdziwymi artystami, szczególnie, że występują przed liczną publicznością. Dzięki temu każda grupa z naszego przedszkola mogła zobaczyć dwa różne teatrzyki, ciekawe tym bardziej, że aktorami są koledzy, rówieśnicy, dzieci takie same jak oni.

Continue reading